WORKSHOP EFFECTUATION

Deze workshop boeken?

Waarom effectuation?

Traditionele management-methoden zijn goed om te begrijpen, maar bieden weinig houvast in de vroege fases van het ondernemen. Lang werd er vanuit gegaan dat ondernemen een ‘black box’ was, waar risico en gebrek aan controle centraal stonden.

Totdat Dr. Saras Sarasvathy besloot een groep topondernemers te onderzoeken om te kijken of er een rode draad was in de manier waarop deze mensen denken en doen.

Uit dit onderzoek is het model van Effectuation geboren. Het is een zeer nuttig raamwerk voor (startende) ondernemers om de kans van slagen significant te verhogen. 

Inhoud Workshop

Theorie

In deze workshop behandelen we de theorie achter de 5 principes van effectuation aan de hand van het onderzoek van Dr. Sarasvathy. Dit wordt aangevuld met praktische voorbeelden, onder andere uit mijn eigen ervaring met het opzetten van ondernemingen.  

Praktische tips

Wanneer de theoretische basis is gelegd worden hier praktische tips aan gekoppeld die voor mij en anderen hebben gewerkt. Deze tip zijn eenvoudig en direct toe te passen, wat de workshop direct nuttig maakt.

Oefenen met groep

Bij elke workshop wordt de groep aangespoord met elkaar in gesprek te gaan en de concepten te oefenen. Pas dan wordt de kennis en kunde geïntegreerd en wordt er een blijvend resultaat behaald.

Zij gingen je al voor