Werkwijze

Om mijn werk goed te kunnen doen denk ik veel na over hoe je mensen het beste kunt ondersteunen in het ontwikkelen en activeren van hun talent. Hoewel dit proces op kleine schaal natuurlijk ontzettend complex en persoonlijk is, vind ik mijn houvast in het onderscheid tussen drie belangrijke stappen.

Hoe ziet het proces van groei en ontwikkeling er uit?

Het voelt misschien als een open deur, maar om je talenten te ontwikkelen en benutten is het een vereiste dat je dat ook daadwerkelijk wil veranderen. Dat je ziet dat er meer in zit, en je dat er graag uit zou willen halen. Dat je tegen een uitdaging aanloopt, en daar je tanden in wil zetten. Met andere woorden: je moet intrinsieke gemotiveerd zijn om jezelf te ontwikkelen.

Wat meer hoog over zou je het als volgt kunnen omschrijven:

Een persoon bevindt zich in staat A, en wil naar staat B komen
Voorbeeld: Je ervaart spreekangst (staat A), en wil daar graag vanaf komen (staat B)

Deze dissonantie tussen staat A en B is niet fijn: je zit in een situatie die eigenlijk niet is zoals je hem zou willen, en weet dat het anders kan. Hoe groter het ongemak dat je ervaart in staat A, en hoe beter staat B lijkt, hoe sterker het verlangen om er iets aan te doen.

Als die intrinsieke motivatie aanwezig is komen ga je naar stap 1 van het proces van groei:

1. Je wordt je (met opzet of per toeval) bewust van een tool die kan helpen in de reis van A naar B
Voorbeeld: Je leest in een nieuwsartikel over een ademhalingstechniek die kan helpen om jezelf te kalmeren in stressvolle situaties

Er komt iets op je pad dat zich openbaart als een tool om jou te helpen om van A naar B te gaan. Noem het een ‘eureka’ moment, waar het middel als het ware in je bewustzijn begint te ‘leven’. Het kan zijn dat het nieuw is, maar het kan ook zijn dat het iets is dat je al kende waar je je nu opnieuw bewust van wordt.

Als het concept of de tool in je bewustzijn is gaan leven ga je door naar fase twee:

2. Er vind een eerste praktische kennismaking plaats de tool
Voorbeeld: Je legt het nieuwsartikel even neer en probeert de ademhalingsoefening direct uit om te kijken wat het effect is.

In deze fase ga je het idee dat in je hoofd is gaan leven in de praktijk brengen. Simpelweg eens ervaren hoe de vork in de steel zit. Kenmerkend aan deze fase is dat je nog aan het ontdekken bent hoe het uberhaubt werkt, en dat je misschien nog niet zozeer een specifiek ‘plan’ hebt met de tool.

Als je eerste kennismaking je bevalt ga je door naar fase drie:

3. Je hebt inzicht en bent praktisch bekend met de tool en je gaat op zoek naar het specifieke doel waar je het voor wil inzetten
Voorbeeld: Je hebt over de komende maanden een reeks belangrijke presentatie op werk waar je een nieuw projectvoorstel wil pitchen en uitwerken, hier wil je de ademhalingstechniek gaan toepassen

Je bent nu voorbij de kennismaking  en gaat de tool daadwerkelijk toepassen in jouw persoonlijke reis van A naar B. De tool is nu niet meer een generieke tool in je toolbox, maar een toegepaste tool voor een specifiek doel.

Hoe sluit dit aan op wat ik doe?

Als we kijken naar de stappen in het proces zoals ik ze hierboven heb omschreven zijn er grofweg drie stappen in het proces te onderscheiden waarin ik een rol kan spelen: de kennismaking, het oefenen, en de specifieke toepassing.

Mijn rol zie ik daarom als volgt:

Allereerst kan ik inspiratie aanwakkeren voor de kracht van een specifieke tool, hierna kan ik mensen activeren om eens met die tool te gaan spelen en oefenen, en uiteindelijk kan ik ze ondersteunen bij het integreren van die tool in hun eigen reis van A naar B.

Als we met dit in het achterhoofd kijken naar de diensten die ik aanbied wordt duidelijker welke rol ze spelen in het proces, en daarmee ook hoe ik ze effectief vorm probeer te geven.

Als spreker krijg ik niet alleen zelf een podium, maar het belangrijkste is: ik krijg de gelegenheid om een idee, tool, of model een podium te geven. Mijn taak als spreker is om waardevolle tools in pacht te hebben, en deze op zo’n manier over te brengen dat de luisteraar geïnspireerd wordt dit verder te verkennen.

Voorbeeld: ik geef een lezing over hamers, wat je allemaal met hamers kunt, en jij wordt geïnspireerd om verder te verkennen wat je allemaal met hamers kunt

Vervolgens komt trainen. Hier ga je oefenen met een tool door het in de praktijk te brengen. Mijn taal als trainer is om mensen doortastend te laten ervaren hoe de tool werkt, en ze idealiter ook te sturen richting een specifiek doel waar ze de tool voor zouden kunnen inzetten.

Voorbeeld: Je krijgt een hamer in je hangen en gaat oefenen met spijkers in een stuk hout slaan.

Vervolgens komt coachen. Hier ga je de tool daadwerkelijk inzetten voor een doel dat voor jou persoonlijk waarde heeft; je gaat het integreren in je leven en je gaat het daadwerkelijk gebruiken om van A naar B te komen. Je taak als coach is om te faciliteren en ondersteunen bij de obstakels die hier bij komen kijken.

Analogie: Je gaat de hamer gebruiken om een nieuw keukenkastje te maken dat perfect in die gekke hoek past in je keuken, en ik help je bij materiaalkeuze, ontwerp, en andere zaken.

Bovenstaande stappen schetsen hopelijk een duidelijk beeld over wat het onderscheid is tussen de verschillende diensten die ik verleen, hoe ik hun rol zie in het proces van groei en ontwikkeling, en daarmee ook hoe ik ze effectief probeer in te richten.

Interesse? Neem contact op!

Wat anderen zeggen

Eerder werkte Tristan o.a. voor