Hoe ik in 1 jaar mijn inkomsten met 500% verhoogde

Door Tristan Hofman

Ongeveer 1 jaar geleden waren mijn inkomsten eigenlijk nog te laag om full-time te kunnen freelancen. Het leek erop dat ik na het afronden van mijn master een (bij)baan zou moeten zoeken om daar een financiële basis mee te creëren.

Van dat idee werd ik niet gelukkig. Ik had mijn passie gevonden, en wilde daar mijn tijd en energie in steken.

Het werd me duidelijk dat ik in actie moest komen.

Om ervoor te zorgen dat ik wél kon blijven freelancen en mijn missie en visie blijven najagen heb ik het afgelopen jaar twee dingen gedaan:

  • Meer fysiek netwerken
  • Consistent content creëren en delen

De combinatie van deze twee inspanningen heeft er voor gezorgd dat mijn maandelijkse inkomsten met meer dan 500% zijn gestegen ten opzichte van een jaar terug.

Nou kun je natuurlijk zeggen: ‘van 1 euro naar 5 euro gaan is ook een stijging van 500%, dus dat betekent niks’ en dat is in de basis uiteraard waar. Gelukkig waren mijn inkomsten niet zó laag.

Zonder concrete getallen prijs te geven kan ik zeggen dat mijn inkomsten van ‘eigenlijk te krap’ naar ‘dit is dikke prima’ zijn gegaan. Met andere woorden: Het is nu op een niveau waarvan ik er van kan leven en sparen.

Maar wat was mijn insteek toen ik begon? Welke lessen heb ik geleerd nu ik terugkijk op het afgelopen jaar? Hoe kun jij hetzelfde doen (in kortere tijd)? En wat is mijn plan voor de volgende fase?

Het Plan

Ik wist dat ik me meer bezig zou moeten houden met mijn personal branding als ik meer klussen binnen wilde halen. Om dit doordacht aan te pakken stelde ik mezelf grofweg twee vragen:

  • Welk soort content gaat mij het best af? (video, audio, of tekst)
  • Waar zitten voor mij de meeste waardevolle leads? (instagram, tiktok, linkedin, youtube, etc.)

Het antwoord op de eerste vraag was mij redelijk snel duidelijk: ik hou van schrijven. Het forceert me om mijn vaak chaotische gedachten te ordenen, en als ik mezelf genoeg tijd geef lukt het me soms ook nog om wat zinnigs op papier te zetten 😝.

Hoewel er op den duur ook ruimte komt voor andere soorten content leek een focus op schrijven mij een goede eerste zet. Zo voorkom ik dat ik mijn aandacht bij aanvang al te veel verdun.

Het antwoord op de tweede vraag was ook helder: LinkedIn. Mijn opdrachtgevers zijn veelal Projectleiders, Programma-managers, HR medewerkers, en Ondernemers: Bij uitstek mensen die je veel op LinkedIn zult vinden.

Gewapend met die kennis ben ik aan de slag gegaan.

Het Resultaat

De afgelopen 12 maanden heb ik ±50 bijdragen gedeeld op LinkedIn. Een deel hiervan was LinkedIn-typische content als ‘kijk waar ik ben’, ‘dit heb ik gedaan’, of ‘deze klus was vet’, maar het meerendeel was content waar ik wel even voor ben gaan zitten.

Met deze 50 posts heb ik >100.000 weergaven gegenereerd, en van de ‘best performers’ heb ik een aantal screenshots bijgevoegd.

Hoewel bereik weinig hoeft te zeggen (een post die 10 mensen zien waar je 2 klussen uit haalt is effectiever dan een post die 100.000 mensen zien waar je 0 klussen uit haalt) denk ik dat het verhelderend kan zijn om te laten zien in welke orde van grootte mijn content impressies heeft weten te genereren, en welke bijdrage verschillende individuele posts hebben gemaakt aan het totaal.

Nummer 1: 27.614 Weergaven – Hoe ik mijn Alopecia als marketing-tool ben gaan inzetten

Nummer 2: 19.757 Weergaven – Omgaan met spanning voordat je een podium op moet

Nummer 3: 9.168 Weergaven – Discussie aanwakkeren over onduidelijkheid in terminologie waar ik tegenaan liep

Nummer 4: 8.331 Weergaven – Mijn perceptie over het verschil tussen les geven aan MBO’ers en WO’ers

Nummer 5: 5.900 Weergaven – Hemofilie gebruiken als brandstof voor fysieke prestatie

Nummer 6: 4.415 Weergaven – De strijd die ik ervoer met brede interesses hebben maar wel moeten specialiseren

Nummer 7: 4.282 Weergaven – Post over mijn ervaring met de dualiteit van persoonlijke ontwikkeling

De Lessen

Terugkijkend op de content die ik heb gemaakt en de feedback die ik er op kreeg/krijg zie ik dat de inhoud van mijn posts eigenlijk twee belangrijke vragen helpt beantwoorden voor potentiële opdrachtgevers:

  1. Wat ik doe
  2. Wie ik ben

De wat meer standaard LinkedIn posts dienden het doel om mensen er van bewust te maken waar ze me uberhaubt voor kunnen inhuren: welke dienst lever ik? Met deze content probeer ik eigenlijk de link tussen mij en mijn dienst zo sterk mogelijk te maken zodat ik ‘top of mind’ blijf wanneer mensen in een situatie komen dat ze mijn dienst nodig hebben.

Voorbeelden zijn posts waar ik een groepsfoto deel van een pitch-training, een mooie shot van mij op het podium als dagvoorzitter, of een post waarin ik tips en tricks geef over presenteren en effectief spreken. Allemaal posts die de link tussen Tristan, Pitchen & Presenteren en Dagvoorzitterschap duidelijk maken, zodat mensen mij benaderen wanneer ze op zoek zijn naar die diensten.

Voor de beeldvorming: deze posts krijgen bij mij vaak rond de 1.500 weergaven.

Door enkel deze content te maken kun je de kans al sterk vergroten dat je een prima boterham kunt verdienen met wat je doet. Je zorgt er voor dat je top of mind blijft voor jouw dienst, en zal daarmee vaker klussen je kant op zien komen.

Dit kan deels verklaard worden door de availability bias. Dit stelt dat mensen het belang (of in dit geval de geschiktheid) van een concept (in dit geval jouw dienst) hoger inschatten wanneer het makkelijker voor ze is om het zich voor de geest te halen.

Maar als je met alleen zulke posts al je nodige inkomsten kunt binnenhalen, waarom zou je dan meer doen dan dat? Waarom zou je de tweede vraag ook nog willen beantwoorden?

Dat heeft mijns inziens alles te maken met het vertrouwen dat mensen willen ervaren bij iemand de ze inhuren om een bepaalde dienst te leveren. In mijn geval willen mijn klanten er op vertrouwen dat het goed komt als ze mij op het podium of voor een groep zetten. Ze willen erop vertrouwen dat de groep die ik een workshop geef naar huis gaat met het idee dat ze iets opgestoken hebben. Of dat het publiek dat in de zaal zit een vermakelijke show krijgt wanneer ik de dagvoorzitter ben.

Voor een deel bouw je dat vertrouwen met je de ‘social proof’ die aanwezig is in de typische linkedin content.

Maar ik denk dat je dat gevoel van vertrouwen vele malen kunt vergroten wanneer je je ook richt op het maken van content die laat zien wie jij bent.

Niet alleen kreeg (en krijg) ik dat ontzettend vaak terug van klanten, maar ook in de posts hierboven kun je dat terugzien. In de posts die veruit het meeste bereik kregen deelde ik namelijk bij uitstek persoonlijke processen, inzichten, en lessen: het waren posts die mijn (potentiële) klanten antwoord geven op de vraag: wie is Tristan?

Ik gaf iets van mijzelf bloot en was kwetsbaar. (Over mijn gedachten over kwetsbaarheid schreef ik meer in mijn blog shitcultuur).

Het resultaat: de persoonlijke posts kregen minstens 3x zo veel bereik, met uitschieters die zelfs bijna 20x hoger waren dan het gemiddelde van een ‘wat ik doe’ post.

Op basis van die inzichten zou ik mensen voor wie personal branding belangrijk is dus sterk aanraden om content te maken die jouw potentiële opdrachtgevers antwoorden geeft op beide vragen.

De Toekomst

Kijkend naar de toekomst zijn er een aantal dingen die ik wil blijven doen.

Als eerste ga ik uiteraard door met content produceren op LinkedIn.

Met de lessen van hierboven in het achterhoofd zal er dus content verschijnen die in het teken staat van ‘top of mind’ blijven voor de diensten die ik lever, maar ook content die meer diepgang heeft en meer laat zien wie ik ben. 

Wel heb ik hier richting het einde van 2022 een kleine aanpassing in gemaakt die me goed bevalt: als ik een post wil schrijven die meer nuance of diepgang vraagt dan het woordenlimiet (of de leesbaarheid) van LinkedIn toelaat, verwijs ik door mijn eigen blog. Daar heb ik dan alle ruimte om de kracht van het onderwerp volledig tot zijn recht te laten komen.

Als tweede ga ik inzetten op een tweede vorm van content. Mijn huidige gedachte is om, naast het schrijven op LinkedIn en mijn blog, ook een podcast te starten. Dat heeft twee redenen:

  1. Frequent met mensen praten helpt mij om ook als dagvoorzitter betere interviews en gesprekken te voeren
  2. Het geeft mij de kans om nóg meer diepgang op te zoeken dan mogelijk is in een LinkedIn- of blogpost

Wel ben ik mij er van bewust dat iedereen en zijn moeder tegenwoordig een podcast lijkt te hebben, dus ik spendeer nog wat tijd aan het onderzoeken wat precies de toegevoegde waarde en positionering zou zijn als ik voor een podcast besluit te gaan.

Als derde ga ik me buigen over het versterken van mijn aanbod en mijn werkwijze. Dit wil ik doen door ‘eigen’ materiaal te ontwikkelen binnen de thema’s persoonlijke ontwikkeling en communicatie, en door mijn skills als trainer en dagvoorzitter authentieker en effectiever te maken. 

Uiteindelijk is natuurlijk de vraag in hoeverre je écht origineel kunt zijn, maar je moet op zijn minst je eigen sausje op andermans gerecht kunnen doen (en credit geven aan de persoon wiens gedachtengoed je inzet!) wil je echt toegevoegde waarde hebben.

Samenvattend

Een jaar geleden begon ik met actief content maken, omdat ik een manier zocht mijn freelance inkomsten naar een leefbaar niveau te doen stijgen. Mijn inkomsten stegen (onder andere hierdoor) met 500%, waardoor ik mij nu volledig kan richten op werken binnen mijn passie.

De content die ik produceerde gaf antwoord op twee belangrijke vragen die er voor zorgden dat ik meer klussen binnen kon halen

  1. Wat doe ik
  2. Wie ben ik

Door frequent content te maken over wat ik deed bleef ik top of mind en werd de kans groter dat mensen aan mij dachten denken wanneer ze mijn dienst nodig hadden. Door frequent content te maken over wie ik was vergrootte ki het vertrouwen dat mensen in mij hadden en onderscheidde ik mij sneller van een ander met dezelfde dienst.

Kijkend naar het komende jaar ga ik ik drie dingen doen. Als eerste ga ik door met het delen van content over wie ik ben en wat ik doe op LinkedIn. Als tweede ga ik inzetten op een tweede bron van content, waarschijnlijk in de vorm van een podcast. Als derde ga ik me buigen over het maken van eigen materiaal en het ontwikkelen van mijn eigen werkwijze.

Over 1 jaar zal ik een terugblik doen op de progressie (hopelijk), wat wel en niet werkte, en wat mijn plannen zijn voor het jaar erna.

PS. Mocht je een vergelijkbare post over netwerken (de andere helft van dit resultaat) interessant vinden? Let me know 🙂